Stranica sadrži informacije u vidu članaka i artikala koji se trenutno nalaze na sajtu divcibare.org.rs podeljenih po kategorijama, kao i arhivu članaka po mesecima kada su objavljeni.