Divčibare se nalazi u jugozapadnoj Srbiji, na planini Maljen, na udaljenosti od 38 kilometara od Valjeva, smešteno na nadmorskoj visini od 980 metara. Divčibare kao centralni deo planine Maljen, izuzetno je bogato vodom i šumom, kao i raznim životinjskim vrstama.

Okružuju ga planine Suvobor i Povlen, koje su ispresecane potocima i rekama, liticama i kanjonima. Na Divčibarama se sudaraju karpatsko-planinska i primorska klima i upravo zbog toga Divčibare zovu i „fabrika crvenih krvnih zrnaca“.

divcibare1

Povoljan geografski položaj Divčibara doprinosi da prema njima gravitira par miliona gradskih stanovnika, jer su one najbliže planinsko turističko mesto Beogradu i gradovima Vojvodine. Na Divčibarama su razvijeni boravišni, zdravstveno-rekreativni, sportsko-rekreativni i izletnički turizam, a u nešto menjoj meri lovni i ribolovni.

Na Divčibarama postoji nekoliko prodavnica prehrambene robe i kućnih potrepština, zelena pijaca, dve pekare kao i tri kioska sa duvanom i dnevnom štampom. Ispod visa Stražara, odmah pored prilaznog puta iz pravca Mionice, nalazi se benzinska pumpa Jugopetrol.

divcibare2

Zdravstvenu zaštitu na Divčibarama obezbeđuje Zdravstveni centar Valjevo. u Divčibarskoj zdravstvenoj stanici rade lekar i medicinska sestra, a potrebni lekovi se mogu nabaviti u mesnoj apoteci.

Kao što je za potrebe zdravstvene službe podignuta posebna zgrada, kako bi bio moguć njen nesmetan rad preko cele godine, u istom cilju je tako učinjeno i za potrebe pošte u neposrednom susedstvu ove građevine.

Pošta na Divčibarama raspolaže automatskom telefonskom centralom za fiksnu telefoniju, dok uspostavljanje mreža mobilne telefonije omogućavaju repetitori na Stražari (063) i na Golupcu (064, 065).

vozic-na-divcibarama