Divčibare klima i terapijsko područje – Zahvaljujući razvijenosti svog reljefa, visovi do kojih se dolazi blagim usponima, Maljen ima povoljnu klimu. Međutim, Divčibare, sa svih strana okružene visovima koji ih štite od vetrova, imaju još povoljniju, blažu klimu.

Ispitivanja klime Divčibara otpočeta su 1929. godine, kada je Aleksandar Jovanović, direktor Srednje poljoprivredne škole u Valjevu, od 28. jula do 7. septembra posmatrao kretanje temperature, dane sa padavinama, dane sa maglama i vetrove.

Na osnovu posmatranja klime u jednom dužem periodu od strane Hidrometeorološkog zavoda Srbije, ustanovljeno je da Divčibare imaju pogodnu srednju godišnju temperaturu, sa toplijom jeseni od proleća, što ukazuje na izrazito ugodne klimatske uslove. Prosečna visina padavina godišnje iznosi 924 mm. Februar i septembar su meseci sa najmanje padavina (41 i 51 mm).

Prosečan broj dana u kojima ima padavina iznosi godišnje 126,3. Od svih meseci u godini septembar je najsuvlji, jer ima svega 5,4 dana sa padavinama. Zahvaljujući svome položaju, Divčibare imaju prosečno godišnje 289 dana bez vetra, što je vrlo povoljna okolnost. Vetar najčešće duva iz severozapadnog i severnog pravca, a prosečna mu je jačina 4,4 m-sek.

divcibare-klima

Godišnji prosek od 55% pokrivenosti neba oblacima takođe ukazuje na dobru osunčanost Divčibara, što pruža veoma dobre uslove za klimatski oporavak. Do ovako povoljne osunčanosti dolazi blagodareći tome što divčibarsko tle uglavnom blago pada u istočnom, južnom i jugozapadnom pravcu.

Zahvaljujući svojim izrazito povoljnim uslovima, klima Divčibara, shodno zaključku Balneo-klimatološkog instituta Srbije, može se koristiti za lečenje.

Prema nalazu ovog instituta, za lečenje dolazi u obzir korišćenje sledećih činilaca: sniženog vazdušnog pritiska, čistoće vazduha, odnosno smanjenje koncentracije i broja alergena, ultraljubičastog zračenja i psihosomatskog dejstva sredine. Institut je između ostalog utvrdio da se na Divčibarama mogu lečiti sledeća oboljenja:

  • Oboljenja pluća: bronhijalna astma; hronični bronhitis; emfizem pluća, bilo koje etiologije; bronhiekstazije, ukoliko se proces ne nalazi u akutnoj egzacerbaciji.
  • Oboljenja sa neurovegetativnim poremećajima: neuro-cirkulatorna astenija; hipertireoza.
  • Stanje rekovalescencije: posle akutnih infektivnih bolesti; TBC pleuritisa; TBC peritonitisa; pneumonija i bronhopneumonija; hirurških intervencija.
  • Opšti poremećaji: astenija i mršavost; hipohromna normohromna anemija.
  • Dermatoze kojima je potrebna helioterapija.