Manastir Jovanja nalazi se u neposrednoj blizini Valjeva, na samo sedam kilometara udaljenosti, na putu za Bajnu Baštu i Poćutu. Pripada selu Zlatarić.

Crkva manastira Jovanja najverovatnije je podignuta krajem petnaestog ili početkom šesnaestog veka. Priprata je dozidana početkom osamnaestog veka, 1706. godine, kada je ceo manastir obnovljen zahvaljujući ktitorstvu braće Vitanović, Jevti i Jovanu.

U prvoj polovini osamnaestog veka u manastiru je postojala bogoslovska škola.

1788. godine Turci su zapalili manastir.

Početkom devetnaestog veka manastir Jovanja je pretvoren u mirsku crkvu.

manastir-jovanja

Manastirska crkva je jednobrodna građevina pravougaone osnove sa kubetom koje nose prislonjeni lukovi sa severne i južne strane i polukružnim svodom na istočnoj i zapadnoj strani.

Apsida je polukružna i zasvedena. Dve priprate su dozidane kasnije.

Stariji živopis iz sedamnaestog veka crkve sv. Jovana je obnavljan nekoliko puta.

Kompozicija Hristovog Raspeća na severnom zidu izdvaja se svojom monumentalnošću.

Predstava Blagodeti se nalazi na istočnom luku na prostoru ispod kubeta, dok se značajno oštećena freska Krštenje Hristovo nalazi na južnom delu.