Manastir Lelić nalazi se u selu Lelić na 11 kilometara od Valjeva. Manastir je zadužbina Bladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira Velimirovića.

Crkva je skromnog oblika, u kome je moravski stil prožet sa novim arhitektonskim rešenjima. Ima oblik krsta sa kupolom iznad centralnog dela hrama.

Crkva je sagrađena od cigle sige i kamena a ispred crkve se nalazi crkveni dom i veliki zvonik.

Životopis je urađen po zamisli Vladike Nikolaja Velimirovića. Crteži su neobični i sadrže bogoslovsko tumačenje Vladike Nikolaja. Scena Strašnog Suda dominira nad ostalim biblijskim događajima, a ikonostas potiče iz istog vremena kao i sama crkva.

1992. godine, 12. maja, mošti Vladike Nikolaja prenete su iz manastira Sveti Sava u Libertvilu, Ilinois SAD u lelićku crkvu.

manastir-lelic

U porti manastira nalazi se kapela, takođe zadužbina episkopa Nikolaja.

1991. godine u krugu manastirskog komlpeksa, otvoren je muzej posvećen sećanju na episkopa Nikolaja, jednog od najvećih umova Srpske Pravoslavne Crkve.

Vladika Nikolaj Velimirović je bio doktor filozofije sa Oksforda i veliki prosvetitelj, autor velikog broja filozofskih i religioznih dela.

U manastiru je aktivna duborezačka i ikonopisačka radionica.