Divčibare važni telefoni – Strana sa važnim telefonima na planini koji vam mogu biti od koristi ukoliko imate nameru da posetite Divčibare ili ako se već nalazite na Divčibarama.

# Ustanova Broj Telefona
1 Pošta 014/277-130
2 Policijska Stanica Divčibare 014/277-402
3 Zdravstvena Stanica Divčibare 014/277-212
4 Apoteka na Divčibarama 014/277-252
5 Valjevo Turist 014/221-138, 014/277-252
6 Elektrodistribucija na Divčibarama 014/277-480
7 Vodovod 014/277-118
8 Čišćenje Puteva 014/277-308
9 Benzinska Pumpa Jugopetrol 014/277-310
10 Šumska Kuća na Divčibarama 014/277-282
11 Lasta Valjevo 014/221-482
12 Europa Bus Valjevo 014/227-546
13 Ski Staza Valis Divčibare 065/220-54-10